Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

princekap

Nie spieprzcie sobie życia z kimś kto do miłości jeszcze nie dorósł i nie wiadomo czy kiedykolwiek dorośnie. O takich ludzi się nie walczy, od takich ludzi się odchodzi i zostawia za sobą raz na zawsze – z szacunku dla samych siebie, po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Szkoda poświęcać choćby małą część swojego życia na tych, którzy nie potrafią dać nam odrobiny siebie. Nie marnuj swojego życia na czekanie na cud, który nigdy się nie wydarzy.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
princekap
5198 11ff 500
Reposted frompastelowe pastelowe
princekap
5237 39da
this time for real.
Reposted fromjethra jethra
princekap
5373 d9ea
Reposted fromwerhamster werhamster
princekap
5566 3674 500
Reposted fromlolxD lolxD
princekap
5591 19cd 500
Reposted fromSenyia Senyia
princekap
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl
princekap
5600 d417
Reposted fromretro-girl retro-girl
princekap
5617 74dd 500
Reposted fromantichris antichris
princekap
5631 79af
Reposted from777727772 777727772
princekap
5646 9a58 500
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta
princekap
5671 47f5
Reposted from777727772 777727772
princekap
– Czy opuścił Cię kiedyś ktoś, kogo kochałaś?
– Owszem. Zawsze ktoś kogoś opuszcza. Czasem ten drugi cię ubiegnie.
– I co wtedy zrobiłaś?
– Wszystko. Wszystko, ale to nic nie pomogło. Byłam strasznie nieszczęśliwa.
– Długo?
– Tydzień.
– To niedługo.
– Cała wieczność, jeśli się jest naprawdę nieszczęśliwym. Każda cząstka mojej istoty tak była nieszczęśliwa, że kiedy tydzień minął, wszystko się wyczerpało. Moje włosy były nieszczęśliwe, skóra, łóżko, nawet suknie. Nieszczęście wypełniło mnie tak całkowicie, że nic poza nim nie istniało. A kiedy nic już nie istnieje, nieszczęście przestaje być nieszczęściem, bo nie ma go z czym porównać. I wtedy następuje kompletne wyczerpanie. I wtedy to mija.
Powoli zaczyna się żyć na nowo.
— Erich Maria Remarque
princekap

January 08 2018

princekap
9270 1b49 500
Reposted fromkarahippie karahippie
princekap
princekap
8951 cc63 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentego tentego
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore via8agienny 8agienny
princekap
4635 facf
Reposted fromdarkanes darkanes viabezkonserwantow bezkonserwantow
princekap
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl