Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

princekap
6159 ade6 500
princekap
Let's Explore Cape Town
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

January 18 2018

princekap
9798 ef11
Lolita (1997)
princekap
9801 522f 500
Respire (2014)
princekap
9829 fc99 500
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker
princekap
0077 fad8
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
princekap
princekap
0245 8a77 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster
princekap
0361 789d 500
że go uratuję.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
princekap
0441 e20c 500
Reposted from4777727772 4777727772
princekap
0461 8346 500
Reposted from4777727772 4777727772
princekap
0463 26cb
Reposted from4777727772 4777727772
princekap
0492 6eb8 500
forgetmenot
Reposted fromnataa nataa

January 13 2018

princekap

Nie spieprzcie sobie życia z kimś kto do miłości jeszcze nie dorósł i nie wiadomo czy kiedykolwiek dorośnie. O takich ludzi się nie walczy, od takich ludzi się odchodzi i zostawia za sobą raz na zawsze – z szacunku dla samych siebie, po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Szkoda poświęcać choćby małą część swojego życia na tych, którzy nie potrafią dać nam odrobiny siebie. Nie marnuj swojego życia na czekanie na cud, który nigdy się nie wydarzy.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
princekap
5198 11ff 500
Reposted frompastelowe pastelowe
princekap
5237 39da
this time for real.
Reposted fromjethra jethra
princekap
5373 d9ea
Reposted fromwerhamster werhamster
princekap
5566 3674 500
Reposted fromlolxD lolxD
princekap
5591 19cd 500
Reposted fromSenyia Senyia
princekap
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl